CYNHYRCHION NODWEDD

Mae FORSETRA yn credu bod adeiladu tŷ cryf a hardd i'r cwsmer yr un mor bwysig ag adeiladu enw da am gynnyrch o ansawdd rhagorol i ni.

FORSETRA ROOF TILE CO., LTD. ei sefydlu yn 2017, gan ganolbwyntio ar weithgynhyrchu teils to metel wedi'u gorchuddio â cherrig, yr eryr asffalt a gwter glaw PVC / ALUMINWM. Rydym hefyd yn cynhyrchu cynnwys sinc uchel o drawst dur ar gyfer tai strwythur ffrâm dur pwysau ysgafn. Gyda'r holl gyfresi hyn o ddeunyddiau adeiladu perthnasol i adeiladu tai, rydym yn streicio i gynnig gwasanaethau siopa un stop i'n cwsmeriaid.

darllen mwy

Categorïau Cynnyrch

Ein nod yw cyflenwi teils toi uwchraddol i benseiri, cwmnïau adeiladu, gwerthwyr cyfan a pherchnogion tai sydd ill dau yn plesio'r llygaid ac wedi'u cynllunio i wrthsefyll yr elfennau.

Peirianneg

"Mae'n canolbwyntio mewn gwirionedd ar ddylunio seilwaith cynaliadwy a chyfleoedd cynaliadwy wrth symud ymlaen," meddai Jacobs.
Gweld popeth